Społem Broker Ubezpieczeniowy

Świadczymy usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń.

Społem Broker Ubezpieczeniowy

 

Broker ubezpieczeniowy jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, działającym na podstawie zezwolenia oraz wpisu do rejestru brokerów. Wykonywanie zawodu brokera jest uregulowane prawnie, a spełnianie kryteriów wykonywania zawodu jest kontrolowane i egzekwowane.

Mocodawcą brokera jest jego Klient i to na jego rzecz, na podstawie pełnomocnictwa, działa broker. Jest to główna cecha odróżniająca brokera od agenta ubezpieczeniowego, który działa w interesie i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Tym samym, celem brokera jest jak najpełniejsze zabezpieczenie interesu Klienta, podczas gdy celem agenta ubezpieczeniowego jest sprzedaż produktów ubezpieczyciela, z którym współpracuje.

Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń w Polsce. Ustawa nakłada nowe obowiązki również na takie podmioty jak broker ubezpieczeniowy w tym przede wszystkim obowiązek uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego postępowania, zgodnie z najlepszym interesem Klienta.

W Społem Broker przywiązujemy uwagę do detali. Z pasją i zaangażowaniem realizujemy zadanie zapewnienia naszym Klientom najwyższego standardu obsługi brokerskiej. Naszą misją jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa dostarczając kompleksowych rozwiązań ubezpieczeniowych oraz usług zarządzania ryzykiem.

W Społem Broker z powodzeniem łączymy tradycję, wiedzę i doświadczenie wspólników. Wykorzystujemy ich potencjał w budowaniu Społem Broker jako firmy innowacyjnej, zorientowanej na oferowaniu swoim Klientom nowoczesnych produktów oraz świadczącej serwis brokerski na podstawie nowoczesnych technologii.

Zespół

 

Stawiamy na partnerstwo i jesteśmy zawsze blisko naszych Klientów, słuchamy ich potrzeb i precyzyjnie na nie odpowiadamy. Rozwój Społem Broker to zasługa profesjonalizmu i oddania całego zespołu. Dzięki znakomitej znajomości przepisów obowiązującego prawa i praktyce ubezpieczeniowej każdego dnia wspólnie dbamy o bezpieczeństwo Państwa biznesu.

Naszą największą wartością jest doświadczony, nieustannie rozwijający się zespół. Zbudowaliśmy go w oparciu o osoby o wybitnej praktyce biznesowej, perfekcyjnej znajomości nowoczesnych narzędzi ubezpieczeniowych oraz doskonałych umiejętnościach analitycznych.

Katarzyna Mazgaj

Katarzyna Mazgaj

Prezes Zarządu Społem Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

Ewelina Marczyńska

Ewelina Marczyńska

Radca prawny | Broker
Specjalista w zakresie likwidacji szkód korporacyjnych

Agnieszka Stupkiewicz

Agnieszka Stupkiewicz

Radca prawny | Broker
Specjalista w zakresie kontraktowania ofert ubezpieczeniowych

Głęboko wierzymy w to, że tylko profesjonalnie przygotowany Zespół Społem Broker, sprawnie poruszający się w mnogości dostępnych rozwiązań ubezpieczeniowych jest w stanie wsłuchać się w potrzeby naszych Klientów tworząc indywidualny program ochrony ubezpieczeniowej.

Rada Nadzorcza

 

Ryszard Jaśkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Rybicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zenon Szewczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej

Robert Michalkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Oferta

Prowadzimy obsługę brokerską ponad 100 podmiotów. To blisko 300 aktywnych umów ubezpieczenia. Koordynowaliśmy proces likwidacji ponad 500 szkód. Uczestniczyliśmy w wypłacie odszkodowań na łączną wartość ponad 1.250.000,00 złotych.

Oddaliśmy naszym Klientom nowoczesną aplikację webową Społem Broker, umożliwiającą zarządzanie polisami i administrowanie szkodami. System zapewnia naszym Klientom możliwość dostępu do w pełni zdigitalizowanego panelu Klienta dostępnego przez 24h, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku z dowolnego urządzenia mającego dostęp do sieci internetowej.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z konieczności rzetelnej identyfikacji ryzyka w oparciu o analizę potrzeb Klienta. Uważnie Państwa słuchamy, by lepiej rozmieć wyzwania, którym muszą Państwo sprostać w prowadzonej działalności i zagrożenia, przed którymi ma Państwa uchronić polisa. Zdobyte informacje i doświadczenie przekuwamy w coraz doskonalsze zapisy umowne, naszą misją jest wynegocjowanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych, którymi moglibyśmy chronić wszystkie spółdzielnie Społem.

W swojej ofercie kierowanej do spółdzielni posiadamy gotowe rozwiązania – programy ubezpieczeniowe, wynegocjowane z zakładami ubezpieczeń specjalnie dla Społem, są to przede wszystkim:

Zezwolenie

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń nr:

2280/16

Rejestr Brokerów w zakresie ubezpieczeń: wpis nr 00002159/U

 

Dokumenty korporacyjne

Kontakt

Społem Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

ul. Grażyny 13/15
02-548 Warszawa

T: +48 666 701 251
e-mail: broker@spolem.org.pl
zgłaszanie szkód: szkody.broker@spolem.org.pl

Adres korespondencyjny

Plac Jana Matejki 7/6
31-157 Kraków

NIP: 5213735946
REGON: 364496039
KRS: 0000619395

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 25.000 PLN opłacony w całości

Polityka prywatności

×

Polityka prywatności www.spolembroker.org.pl

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.spolembroker.pl
 2. Dla interpretacji terminów użytych w niniejszej Polityce Prywatności treść stosuje się tak jak zostało to opisane w niniejszym dokumencie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Społem Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000619395, NIP 5213735946 REGON 364496039 (dalej: „Administrator”).
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Używany jest także bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Serwis www.spolembroker.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies” oraz analizowanie zachowań na stronie z wykorzystniem Google Analitics.

§ 2

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

 1. Administrator zbiera Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika. Podanie przez Użytkownika Danych oraz wyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale przy tym konieczne do prawidłowego wykonywania przez Administratora świadczenia usług.
 2. Dane przetwarzane przez Administratora nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 3

ZMIANA ORAZ USUNIĘCIE DANYCH

 1. Do Danych przetwarzanych przez Adminsitratora przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam wprowadziła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji podanych Danych oraz żądania ich usunięcia. W przypadku woli zmiany Danych lub ich usunięcia Użytkownik powinien zgłosić ten fakt poprzez wysyłkę wiadomości elektronicznej na adres broker@spolembroker.org.pl.
 2. Następnie Administrator niezwłocznie (najpóźniej w terminie 30 dni) usunie Dane Użytkownika ze swojego systemu.

§ 4

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane Użytkownika będą przetwarzana do czasu ich usunięcia na żądanie bądź w związku z likwidacją działalności.

§ 6

PLIKI COOKIES

 1. Witryna www.spolembroker.org.pl używa cookies. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania sposobu użytkowania naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany przepisów Prawa Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój strony i Usług świadczonych przez administratora. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Na stronie www.spolembroker.org.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora danych osobowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji za pośrednictwem adresu e-mail broker@spolembroker.org.pl.

Polityka cookies

×

Polityka wykorzystywania plików cookies

 • Witryna http://spolembroker.pl używa plików cookies. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Zebrane dane służą do monitorowania sposobu użytkowania naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 • Nanaszejwitryniewykorzystujemynastępująceplikicookies:
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne”plikicookies,umożliwiające„zapamiętanie”wybranychprzez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/