Społem Broker Ubezpieczeniowy

Świadczymy usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń.

Społem Broker Ubezpieczeniowy

Głównym celem działania KZRSS "Społem" jest pomoc i ułatwianie zrzeszonym spółdzielniom realizacji ich statutowych zadań oraz inspirowanie współdziałania spółdzielni dla ich rozwoju i integracji.

Wypełniając nasze cele statutowe podjęliśmy inicjatywę utworzenia podmiotu pośrednictwa ubezpieczeniowego Społem Broker Ubezpieczeniowy.

Łącząc nasz potencjał, tradycję i wieloletnie doświadczenie z siłą Cliffsidebrokers SA zapewniliśmy Społem Broker Ubezpieczeniowy ekspercką wiedzę ubezpieczeniową, nowoczesne narzędzia IT wspierające proces obsługi kontraktów ubezpieczeniowych oraz dostęp do międzynarodowych rynków zapewniających pojemności dla plasowanych przez nas umów.

Misją Społem Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jest partnerstwo i doświadczenie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zarząd

 

KATARZYNA MAZGAJ

Prezes Zarządu SPOŁEM Broker Ubezpieczeniowy

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Broker ubezpieczeniowy.

Prezes Zarządu SPOŁEM Broker Ubezpieczeniowy.

Główne obszary specjalizacji: grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe i techniczne.

Zainteresowania: taniec, jazda na nartach, pływanie.

DANUTA MIODUSZEWSKA

Wiceprezes Zarządu SPOŁEM Broker Ubezpieczeniowy

Doradca podatkowy. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER w Warszawie.

Pełnomocnik Zarządu - Dyrektor Biura Doradztwa i Lustracji – Główny Księgowy w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „Społem”.

Ze spółdzielczością spożywców „Społem” związana zawodowo od ponad 30-tu lat. Od 2012 r. Prezes spółdzielni osób prawnych „Społem” Spółdzielczy Ośrodek Wypoczynkowy „Zorza”.

 

Rada Nadzorcza

 

Ryszard Jaśkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Tunkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Sylwester Cerański - Członek Rady Nadzorczej

Zezwolenie

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń nr:

2280/16

Rejestr Brokerów w zakresie ubezpieczeń: wpis nr 00002159/U

 

Dokumenty korporacyjne

Kontakt

Społem Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

ul. Grażyny 13/15
02-548 Warszawa
T: +48 22 440 82 00
e-mail: broker@spolem.org.pl
Zgłaszanie szkód: szkody.broker@spolem.org.pl

NIP: 5213735946
REGON: 364496039
KRS: 0000619395

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 25.000 PLN opłacony w całości

Polityka prywatności

×

Polityka prywatności www.spolembroker.org.pl

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.spolembroker.pl
 2. Dla interpretacji terminów użytych w niniejszej Polityce Prywatności treść stosuje się tak jak zostało to opisane w niniejszym dokumencie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Społem Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000619395, NIP 5213735946 REGON 364496039 (dalej: „Administrator”).
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Używany jest także bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Serwis www.spolembroker.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies” oraz analizowanie zachowań na stronie z wykorzystniem Google Analitics.

§ 2

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

 1. Administrator zbiera Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika. Podanie przez Użytkownika Danych oraz wyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale przy tym konieczne do prawidłowego wykonywania przez Administratora świadczenia usług.
 2. Dane przetwarzane przez Administratora nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 3

ZMIANA ORAZ USUNIĘCIE DANYCH

 1. Do Danych przetwarzanych przez Adminsitratora przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam wprowadziła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji podanych Danych oraz żądania ich usunięcia. W przypadku woli zmiany Danych lub ich usunięcia Użytkownik powinien zgłosić ten fakt poprzez wysyłkę wiadomości elektronicznej na adres broker@spolembroker.org.pl.
 2. Następnie Administrator niezwłocznie (najpóźniej w terminie 30 dni) usunie Dane Użytkownika ze swojego systemu.

§ 4

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane Użytkownika będą przetwarzana do czasu ich usunięcia na żądanie bądź w związku z likwidacją działalności.

§ 6

PLIKI COOKIES

 1. Witryna www.spolembroker.org.pl używa cookies. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania sposobu użytkowania naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany przepisów Prawa Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój strony i Usług świadczonych przez administratora. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Na stronie www.spolembroker.org.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora danych osobowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji za pośrednictwem adresu e-mail broker@spolembroker.org.pl.

Polityka cookies

×

Polityka wykorzystywania plików cookies

 • Witryna http://spolembroker.pl używa plików cookies. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Zebrane dane służą do monitorowania sposobu użytkowania naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 • Nanaszejwitryniewykorzystujemynastępująceplikicookies:
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne”plikicookies,umożliwiające„zapamiętanie”wybranychprzez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/